Antigone Papoulkas

Mezzosopran

Aktuelle Termine

13. Mai 2022
19:00 Uhr
Premiere: Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
20. Mai 2022
18:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
28. Mai 2022
19:30 Uhr
Zauberflöte
Staatsoperette Dresden
29. Mai 2022
15:00 Uhr
Zauberflöte
Staatsoperette Dresden
04. Juni 2022
19:30 Uhr
Zauberflöte
Staatsoperette Dresden
05. Juni 2022
19:30 Uhr
Zauberflöte
Staatsoperette Dresden
06. Juni 2022
17:00 Uhr
Götterdämmerung
Opernhaus Chemnitz
09. Juni 2022
18:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
11. Juni 2022
18:00 Uhr
Götterdämmerung
Opernhaus Chemnitz
28. Juni 2022
18:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
29. Juni 2022
10:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
03. Juli 2022
15:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
06. Juli 2022
18:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
08. Juli 2022
10:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
09. Juli 2022
18:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
10. Juli 2022
15:00 Uhr
Spuk unterm Riesenrad
Opernhaus Chemnitz
14. Juli 2022
19:30 Uhr
Zauberflöte
Staatsoperette Dresden
Antigone Papoulkas Antigone Papoulkas Antigone Papoulkas
^